ЗГУРТАВАНЬНЕ БЕЛАРУСКАЙ ШЛЯХТЫ

ASSOCIATION OF THE BELARUSIAN NOBILITY

СОБРАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ШЛЯХТЫ


Правілы форумаў (па-беларуску)Правила форумов (по-русски)

Бел.: Калі вы ўводзіце свой лагін і пароль, часта здараецца, што вас не пускае і піша пра памылку. Пры гэтым адкрываецца старонка для ўвахода на форум. Ваш лагін ужо запомніўся. Набярыце яшчэ раз пароль і націскайце "ўвайсьці". Павінна спрацаваць.

Рус.: Когда вы вводите свой логин и пароль, часто случается, что вас не пускает и пишет об ошибке. При этом открывается страница для входа на форум. Ваш логин уже запомнился. Наберите пароль ещё раз и нажимайте "войти". Должно сработать.

Автор Тема: Spis ogolni szlachty braslawskiej  (Прочитано 12110 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Vl@dimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 56
Spis ogolni szlachty braslawskiej
« : 26 Ноября 2011, 02:52:30 »
8. Spis ogólny szlachty brasławskiej.

Znaczenie skrótów: Bar. - brał udział w powstaniu barskiem
 Kość. - „ „ „ „ kościuszkowskiem,
 W.M. „ „ wojnach moskiewskich.

Achremowicz Jan 1629.
Aleksandrowicz Florjan 1794, rotmistrz brasław. Kość.
Aramowicz Jan 1755, stolnik brasł.
429
Arciemowicze vel Arcimowicze (1629—1789).
Arciszowski Jerzy 1667.
Barszczewski Krzysztof 1667.
Bartoszówna Katarzyna 1528.
Basina Iwanowa 1530.
Bernacki Jan 1629, podstarości dryświacki.
Bestenhaus vel Bestrenkaus Andrzej 1667.
Biegański Józef 1771, podstoli brasł. Bar.
Biegański Wiktor 1771, cześnik połocki. Bar.
Biellikowicze Adam, towarzysz petyhorski i Michał, strażnik brasł. Bar.
Biesiecki Aleksander 1667.
Biesiekierski Jan 1771. Bar.
Bohuszewicz Mikołaj 1667.
Bokij Dunisławski Jerzy 1583.
Bokijowa Jerzowa Marja Andrejówna, kn. Massalska 1583.
Bokucki Mikołaj 1667.
Bondicz Krzysztof 1667.
Bortkiewicz Mateusz 1771, rotmistrz brasł. Bar.
Burgiewicz Wojciech 1667.
Butrymowicz Mateusz 1667.
Chmielniccy 1629—1667.
Ciechanowiecki Feliks 1731, chor. brasł.
Ciechanowiecki Józef 1775, gen.-maj. w. W. X. Lit.
Cielewiczowie 1657—1789.
Cieszkowski 1667.
Ciszewski 1667.
Czapińscy 1629—1667.
Czarnowski 1667.
Czerniawski Stefan 1667.
Dalecki Jan 1667—1789.
Dauksza Jakób 1667.
Dawidson Walerjan 1771. Bar.
Dąbrowa Jan 1629, Franciszek, Ignacy, Jan i Stanisław 1771, barszczanie.
Diewoczka Jan 1611.
Dowbisz 1667.
Dowborowa Mikołajowa 1629.
Dowgiałło Jan 1629.
Drobisz Aleksander 1571, zarządca zamku ikaźnieńskiego.
Drozdowicz Krzysztof 1629.
Drozdowski Krzysztof 1662 — 1667, podczaszy brasł., komendant zamku ikaźnieńskiego. W.
M.
Drozdowski Wawrzyniec 1771, Bar.
Dulewiczowa 1667.
Gabryałowicz Jan 1667.
Gasztołt Olbracht, Kanclerz W. Ks. Lit. 1524.
Giedroyć Jan 1667.
Gietołt Mikołaj 1629.
Głowacki Jan 1667.
Głuchowski 1667.
Gnotowski 1667.
Herman Stanisław 1629.
Holeniszczowie 1602—1629.
Hotkiński Gabrjel 1629.
Hrudyna Bohdan 1565, bojar.
Iwaszkiewicz Kasper 1629.
Izdebski Tomasz 1635, poseł bra-slawski.
Jacinicz Jan 1667.
Jakuszewski Jan 1629.
Jakuszewski Łukasz 1592, ziemianin hospodarski pow. brasł.
Januszkiewicz, koniuszyc brasławski 1785.
Jarocki Antoni 1771, cześnik brasławski. Bar.
Józefowicz Piotr 1667.
430


Judycki Filon ? , wojski brasł. potem marsz, rzecz.
Kaczanowscy 1629—1700.
Kadłubiski Augustyn-1793, pułk. W. X. Lit., poseł brasł.
Kaleniecki Piotr 1667.
Karło Kasper 1667.
Kasjanowicz Nikodem 1775, rotmistrz brasł.
Kimbarowie 1629.
Kimbar Józef 1775. Bar.
Kisiel Mikołaj 1667.
Kleczkowski Stanisław 1744.
Klot Jerzy 1499, rotmistrz królewski.
Klott Feliks 1771, pułkownik brasławski Bar.
Klott Jan 1789, rotmistrz brasł.
Komorowscy 1629—1667.
Konarzewski 1667.
Konoplański Franciszek 1768, komornik pow. brasł.
Kopeć Józef 1794,brygadjer.Kośc.
Kopeć Józefat 1771, chor. petyh. Bar.
Kopeć Wincenty 1771, chor. usar-ski. Bar.
Korf Wilhelm 1667.
Korff Jakób, oboźny brasł. 1704.
Kossakowski Krzysztof 1667, stolnik brasł.
Kossakowski Józef Michał 1782— 1794, generał, wojewoda brasławski.
Kozica Jan 1629.
Krasowski Jan 1667.
kn. Kroszyńska Halszka z d. Tyzenhauzówna 1667, podkomorzyna brasł.
kn. Kroszyński Jerzy 1629.
Kurkliński Jan 1667.
Kuźma Jan 1629.
Kwinta Prewysz Michał 1667.
Kwinta Prewysz Józef 1794, rotmistrz brasławski. Kość.
Kwinta Prewysz Stanisław, podczaszy brasł. 1771. Bar.
Lawdański Stanisław 1667.
Lefenberk 1667.
Lubochoński Stefan 1667.
Łopaciński Bazyli 1579, poseł Batorego. W. M.
Łopaciński Marcin 1793, szambelan J. ?. M.
Łopaciński Mikołaj 1748, wojew. brzeski.
Łopaciński Mikołaj 1775, pisarz W. X. Lit.
Łopaciński Mikołaj 1794. Kość.
Łukjanowicz Jan 1585.
Łoweykowie 1585—1790.
Łukaszewicz Andrzej 1667.
Łukomski Samuel 1667.
Mackiewicz Adam, stolnik brasł. 1715.
Maculewicz Ignacy 1771. Bar.
hr. Manuzzi z d. Strutyńska, Feliksowa Ciechanowiecka, starościna opeska 1778.
Masłowscy 1629—1789.
kn. Massalska z Sapiehów Anna, wdowa po Tymoteuszu 1506.
kn. Massalska Hreborowa ur. Katarzyna Kopciówna 1599.
431
kn. Massalska Jerzowa Anna Iwanówna kn. Sokolińska 1564.
kn. Massalska Jerzowa Olena kn.Sanguszkówna 1565.
kn. Massalski Iwan Timofiejewicz 1523.
kn. Massalski Jerzy Timofiejewicz 1523.
kn. Massalski Piotr Timofiejewicz1540.
Massalski 1775 bisk, wileński.
Meniccy 1570—1764.
Mienicki Adam 1764 chor. brasł.
Mirski Iwan Hrehorowicz 1599.
Mirski HrehoryAndrejewiczl565,dworzanin hospod.
Mirski J., chor. brasł., poseł brasł. 1702.
Mirski Jan 1709, łowczy brasł. deputat na tryb. W. X. Lit.
Mirski Maciej 1733, poseł brasł.
Mirski Stanisław 1789, gen. adjutant.
Mirski Stanisław, szambelan J.K.M., poseł brasł. 1788 r.
Mocarzewski 1667.
Mogilnicka 1629.
Moll 1667.
Narbut Jan, pisarz ziemski lidzki 1667.
Narbut Mateusz 1564.
Narbutowa Maryna kn. Jurjewna Massalska, żona poprzedn. 1564.
Narowski Stanisław 1629.
Naruszewicze 1629.
Newelska Wasilowa ur.Mienicka1570.
Niewęgłowski Alojzy, rotm.brasł. 1775.
Nieszyjkowie 1583—1629.
Nohiszko Jan 1629.
Nohiszko Władysław 1635.
Obryńska Krystyna z d. Czapska1667.
kn. Ogińska 1629.
kn. Ogiński Bohdan 1667.
Ogiński Michał Kleofas 1790.
Ogiński Michał, kasztelan brasł.1793.
Ogiński Tadeusz prezyd. sejm. brasł. 1793.
Okuszko Wacław 1667.
Onichimowski Dominik 1771 Bar.
Orda Jan 1600, stoln. brasł.
Orzeszkowski Piotr 1667.
Oskierka 1794, generał.
Ososka Zofja, ur.(Mienicka 1596.
Ostaniewicze 1629—1790.
Pac Piotr, chor. nadworny W.X.L. 1667.
Palinowski Mikołaj 1629.
Paszewicz Jan 1771. Bar.
Paszkiewicze 1576—1600.
Petrykowski Marek 1629.
Pietkiewicz, 1629—1667.
Piewiec Dymitr 1667.
Piotrowicze 1629.
hr. Plater August 1792, marsz, konf. targowickiej.
Podbereski Jerzy 1771, rotm. brasł. Bar.
Podbereski Paweł Samson 1725, podstoli brasł.
Podbereski Samson Kazim. 1629.
Podbereski 1792. Targ.
Porożyński Jerzy 1629.
kn. Proński 1556.
Przysiecki Bronisław 1667.
432


Putiatowie vel Puciato wie 1514—1669.
Rączko 1667.
Radziwiłł Mikołaj 1514, wojewoda wileński.
Radziwiłł Michał 1617, wojewoda wileński.
Radziwiłł Karol Stanisław 1780,wojewoda wileński.
Rahoza Aleksander 1629.
Ratomski Romuald 1771, chor.W. X. Lit. Bar.
Rokicki Mikołaj 1667.
Romanowski Wincenty 1667. Ropp Jan 1775, chor. J. ?. M.
Rudomina Dusiacki Jan Maciejewicz 1579, wojski brasł.
Rudomina Dusiacki Piotr 1629, chor. brasł.
Ryżowie (czterej) 1771. Bar.
Ryży Bohdan Wasilewicz 1571, wójt brasł.
Salmanowicz Jakób 1667, pułk.
Salmanowicz Jan 1789, szambelan J. K. M.
Sapieha Iwan Semenowicz 1486—1509,
\pis. lit., namiestnik br. i kanclerz król. Heleny.
Sapiehowie Iwan i Piotr Wasilewiczowie 1529.
Sapieha Stanisław 1629, marsz.W. X. Lit.
Sapieha Lew *f" 1633, kanc.W.X.L.
Sapieha Paweł Jan 1667, hetm. W. X. Lit.
Sapieha Kazimierz Jan 1667, podskarbi W. X. Lit.
Sapieha Aleksander 1789, kancl. W. X. Lit.
Sawinicz Fiodor 1667.
Sągayłłowa Janowa 1667.
Si(e)niawski Mikołaj 1566, wojewodzie ruski.
Siesicki Jerzy 1667, podstoli brasławski. W. M.
Sipowicze 1629—1669.
Słotowicz Iwan 1542 — 1565 dworz. król.
Słotowicz ze Słotowa Jermolicz Jan Mikołajewicz 1597.
Śmigielski Kajetan, krajczy brasł. Bar.
Śmigielski Jerzy, rotmistrz brasł. Bar.
Sobolewski 1667.
Sołhubowicz Erasmus 1578, podpis, gr. brasł.
Sołtan Samuel 1629.
Sołtan Pereświat 1775, gen.-lejt. W. X. Lit.
Songayło Konstanty 1629.
Staniszewski 1667.
Stągor 1667.
Steckiewicz Bohdan 1521, rotm.
Stołpowiccy 1629—1667.
Stoma 1667.
Stomowie (dwaj) 1775. Bar.
Strutyński 1777. chor. brasł.
Strzyżewski 1667.
Sulminowa Janowa 1729.
Swołyński Jan 1629.
Symonolewicze 1667.
Szauman Gierard 1771. Bar.
Szawłowski Jan 1629.
Szczepczyński Jan 1667.
Szczurowska Krystyna 1667.
Szczygielski Aleksander 1629, podstarości opeski.
Szełeykowski Jerzy 1667.
Szostakowski Jan 1629.
433
Sztok 1667.
Szumska Anna 1667.
Szyryn Ignacy 1789, koniuszy br.
Szyszko Konstanty 1667.
Świrski Krzysztof 1657.
Świrski Jan 1629.
Tolkacz Piotr 1771. Bar.
Tolokonscy 1528—1700.
Tomaszewicze 1610—1700.
Tur Jarosz 1629.
Tur Michal 1667.
Tur Michal 1776—1790, budown.brasł., szamb. J.K.M.
Twerjanowicz 1667.
Tylewscy 1629—1667.
Ukolski Andrzej 1592 — 1599,chor. brasł.
Ukolski Andrzej-Mateusz 1606.
Wawrzecki Aleksander 1671, wojski brasł. Bar.
Wawrzecki Ignacy 1771 Bar.
Wawrzecki Jan 1764, protonot. O. Św. Kanonik.
Wawrzecki Jan 1771, podstarości brasł. Bar.
Wawrzecki Michal 1771, wojskowicz brasl. Bar.
Wawrzecki Tadeusz 1771, rotm.
brasl. Bar.
Wedykowscy 1629—1667.
Wędziagolska 1667.
Wnorowski Mikolaj 1667.
Wolman Stanislaw 1629.
Wołłowicz Piotr 1629.
Wołosecka Janowa Wasilisa Jurjewna kn. z
Karaczewa Massalska, 1-o v. Mikolajowa
Slotowiczowa Jarmolowa, 2-o v. kn. Abramowa
Drucka—Horska 1464—1497, podstaroscina brasl.
Wolosowski Bohdan 1777, rotm.
brasl. Targ. Wolosowski Konstanty 1764—
1789, rotmistrz brasl.
Wołoszynowicz Jan 1629.
Wrzosowski Lukasz 1667.
Wyhowska Danielowa Apolonja
ks. Oginska 1698—1738.
Wyhowski Daniel 1698—1738.
Wysokiński Krzysztof 1667.
Zabłocki Pawel 1667.
Zahorscy 1629—1792.
Zahorscy Dominik, Jan i Tomasz1771. Bar.
Zalecita 1667.
Zasztołd 1771. Bar.
Zasztowtowie 1629—1771.
Zasztowt Antoni 1771. Bar.
Zawisza Jerzy 1667.
Zberski Aleksander 1667.
Zygmuntowicz Jan 1667.
Żynkowie 1608—1667.
Żaba Borys 1479, rotmistrz brasl.W. M.
Żaba Borys 1595, wojski brasl.
Żaba Samuel 1667.
Żaba Mikolaj 1794. Targ.
Żemborski Piotr 1667.
434
“HISTORJA POWIATU BRASŁAWSKIEGO” OTTON HEDEMANN,
Wilno, r. 1930.

Vl@dimir

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 56
История Браславского повета
« Ответ #1 : 30 Ноября 2011, 20:51:53 »
В этом материале много информации о шляхте Браславского повета. Списки участников восстания 1794 г., 1830 г., 1863 г.. http://www.polona.pl/Content/5957/ocr.txt