ЗГУРТАВАНЬНЕ БЕЛАРУСКАЙ ШЛЯХТЫ

ASSOCIATION OF THE BELARUSIAN NOBILITY

СОБРАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ШЛЯХТЫ


Правілы форумаў (па-беларуску)Правила форумов (по-русски)

Бел.: Калі вы ўводзіце свой лагін і пароль, часта здараецца, што вас не пускае і піша пра памылку. Пры гэтым адкрываецца старонка для ўвахода на форум. Ваш лагін ужо запомніўся. Набярыце яшчэ раз пароль і націскайце "ўвайсьці". Павінна спрацаваць.

Рус.: Когда вы вводите свой логин и пароль, часто случается, что вас не пускает и пишет об ошибке. При этом открывается страница для входа на форум. Ваш логин уже запомнился. Наберите пароль ещё раз и нажимайте "войти". Должно сработать.

Автор Тема: Бацяноўскі / Bacianowski / Bocianowski / Ботяновский, Боцяновский, Батяновский  (Прочитано 24679 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ботяновский

 • Участник
 • ***
 • Сообщений: 151
05.03.1790. – Лібертацыя, выдадзеная 7 жніўня 1769 года Феліцыянам Піліпам Валадковічам, мітрапалітам кіеўскім, Нікадзіму Бацяноўскаму, зямяніну царкоўнага ўладання Прылепы, аб вызваленні апошняга разам з сям’ёй ад чыншу і ўсялякіх павіннасцей, а таксама аб дазволе весці гандаль у Прылепах пянькой, прывезенай з-за межаў воласці.

[132] Aktt  Libertacyi od JW JX Wołod | kowicza Metropolity całey Ru | si Bocianowskiemu wydany

Roku Tysiąc Siedmsett Dziewiędziesiąte | go Mca Marca Piątego Dnia

Na sądach Grodzkich | Wttwa Mins[kiego] in solito Loco w | Mieście JK mście Minsku agitu | jących się Przed Nami Ignacym | Daszkiewiczem Podstarostą Grodo | wym y Komissarzem Cywilno | Woyskowym Wttwa Mins[kiego] Jozefa | tem Sielawą Stoln[ikom] Wttwa P
 • ll[ockie]go | Sędzią, Stanisławem Bohuszewi | czem mieyste Pisara zastepują | cym Urzędnikami Grodz[kimi] tegoz Wttwa stanowszy | osobiście Patron WJPan Antoni Walicki || [132 v.] Walicki Rottmistrz Wttwa | Wielenskiego Dokument uwal | niający od wszelkiey robocizny | Nikodemowi Bocianowskiemu | Ziemianinowi wydany y służą | cy do aktt podał ktorego wy | razy takowe Anno Domini | Millesimo Septengentesimo | Sexagesimo Nono Die Sep | timo Augusti daie się Prawo | Nikodemowi Bocianowskie | mu Ziemianinowi nato iz go | uwalniany od wszelkiey robo | cizny, drogi, wartt, y innych | powinności przedtym dworo | wi według Inwentarza nale | żących procz samego Czyn | szu którego w dalsze czasy y dzieci Jego wolnemi czy | niemy za ktorą wolność | od Pokrowy co rocznie pła | cić po Talarow Bitych Dzie || [133] Dziesięć Numero Dziesięc | powinien ktore Prawo | zawsze trwac mające przy | zwykłey Pieczęci Ręką włas | ną ztwierdzamy Datt Die et | et anno Ut supra w Przy | lepach pozwalasię handel te | muz Nikodemowi Pienką by | leby nie w Wlości Przylepskiey | kupiono. U tey Libertacyi przy | wycisnioney na czerwonym | lonu Herbowney Pieczęci pod | pis aktora temi wyraza się słowy Felicyan Wołodkowicz | arcy Biskup MR y Metropolita Całey Rusi MP | (:LS:) ktory to Dokument | libertacyiny za podaniem | onego do aktt iest | do xiąg Grodzkich spraw | wieczystych woiewodz || [133 v.] woiewodztwa Minskie | go wpisany | wypis wydan ...

Крыніца: Ф. 1727. Воп. 1. Спр. 29. Арк. 132 – 133 адв.

Пераклад

На судах гродскіх ваяводства Менскага, праводзімых у звычайным месцы, у горадзе Яго Каралеўскай Міласці Менску, перад намі Ігнацыем Дашкевічам, падстарастам гарадскім і камісарам цывільна-вайсковым ваяводства Менскага, Юзафатам Сялявай, стольнікам ваяводства Полацкага, суддзёй, Станіславам Багушэвічам, пасаду пісара займаючым, ураднікамі гродскімі тагож ваяводства стаў асабіста адвакат вялебнага яговялікасці [пана] пан Антоній Валіцкі, ротмістр ваяводства Віленскага. Дакумент вызваляючы ад усялякай працы Нікадзіма Бацяноўскага, зямяніна, выдадзены і служачы, да актаў падаў. [Сэнс] якога выражаецца наступны. Года Божага тысяча семсот шэсцьдзясят дзевятага, дня сёмага жніўня [Валадковіч] дае права Нікадзіму Бацяноўскаму, зямяніну, на тое каб быць вызваленаму, акрамя самога чынша, ад якога ў далейшыя часы і дзеці Яго вольнымі будуць, ад усялякай працы, дарогі, вартаў і іншых павіннасцей паводле інвентара перад тым дваром [да выканання] належачых. За гэту вольнасць ад Пакравоў штогод плаціць па дзесяць бітых талераў [Бацяноўскі] павінен. Такое права заўсёды мець мае. Пры звыклай пячаці, у дзень і год той жа, рукой уласнай зацверджаны тамуж Нікадзіму дазвол весці гандаль у Прылепах пянькой, куплёнай не ў воласці Прылепскай. У той лібертацыі пры выціснутай на чырвоным полі гербавай пячаці подпіс актыкатара тымі выражаецца словамі: Феліцыян Валадковіч, арцыбіскуп (Малай Русі – ?) і мітрапаліт Цэлай Русі. Той дакумент лібертацыйны за паданнем яго да актаў, значыць да кніг гродскіх, спраў вячыстых ваяводства Менскага ўпісаны. Выпіс выдадзены ... (ініцыялы не разабраны, маецца на ўвазе намеснік пісара).     

Дата дакумента “05.03.1790” – дата ўнясення дакумента ў актавую кнігу Менскага гродскага суда для надання яму юрыдычнай сілы. Выдадзены ён быў Бацяноўскаму 07.08.1769 (у дакуменце гэта дата напісана на латыні). Верагодна з таго самага дня Бацяноўскі распачаў карыстацца сваімі новымі правамі і абавязкамі.

Дакумент перададзены так як у тэксце, гэта значыць – “транскрыбіраваны”. Навукова гэта завецца – “палітарнае транскрыбіраванне” з захаваннем тагачасных асаблівасцей польскамоўнага арыгінала. Пры публікацыі дакумента выкарыстаны наступныя правілы: складзены загаловак; нумар аркуша актавай кнігі ў польскім варыянце пазначаецца ў квадратных дужках (“v.” значыць “адваротны” аркуш); літары «ą, ę, ł, ń, ś, ć, ó, ż, ź» транскрыбіраваны, як у арыгінале; канец радка адзначаецца прамой рыскай ( | ), канец аркуша дзвюма прамымі рыскамі ( || ); лацінізмы вылучаны курсівам; нерасчытаныя словы адзначаны трохкропьем; некаторыя скарачэнні ў польскім тэксце раскрываюцца ў квадратных дужках; зроблены пераклад на беларускую мову.

Важная акалічнасць – дакумент не з’яўляецца падробкай, ён подлінны.


Ўладзіслаў Вяроўкін-Шэлюта

 • Администратор
 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 2046
  • Згуртаваньне Беларускай Шляхты
На жаль, гэты дакумэнт сьведчыць толькі, што чалавек быў залежным зямянінам і стаў вольным чалавекам.
Просьба не пісаць e-mail’ы і ў асабістыя звычайныя пытаньні, для гэтага існуе Форум. Пэрсанальна — толькі камэрцыйныя запыты. Дорага. / Просьба не писать e-mail’ы и в личные обычные вопросы, для этого существует Форум. Персонально — только коммерческие запросы. Дорого.

Ботяновский

 • Участник
 • ***
 • Сообщений: 151
Уважаемый Владислав!

Будьте добры, поясните ваши слова. Я не совсем понял вашу фразу "был зависимым земянином и стал вольным человеком". Иными словами, был крепостным и стал свободным? Именно это непонятно. Никодим хоть какой, но земянин. Не тяглый. И даже не боярин. Вольным от исполнения своих земянских повинностей он мог стать (именно об этом, как я понимаю, говорит акт либертации), но вольным как личность не мог, ибо был уже вольным по определению (земянин, как я понимаю, это вольный военнослуживый человек, находящийся в вассальной зависимости от своего господина и несущий определенные повинности). В шляхетской энциклопедии (в статье о разборе шляхты), земяне наряду с панцирными боярами названы нижними слоями шляхетского сословия. Некоторые историки, например, Забела, склонны считать земян мелкой шляхтой, а лично я считаю земян полушляхтой (хотя такого определения и не существует).   

Прошу прощения, если высказал дилетантские суждения. Я не профессионал, а лишь любитель. Буду рад подсказке.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 14:15:48 от Ботяновский »

Ботяновский

 • Участник
 • ***
 • Сообщений: 151
Более подробную информацию о боярах и земянах Ботяновских и их потомках можно найти по следующему адресу:http://be.radavod.wikia.com/wiki/Бацяноўскія

hacak maksim

 • Участник
 • ***
 • Сообщений: 147
  • Radavod Wiki
Спасылка трошкі крыва стала. Так лепш для прамога пераходу: http://be.radavod.wikia.com/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%86%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%8F
Арол (Арлоўскі), Балда (-зенка, -юк, -зянок), Валадзько, Вяроўка (-ін), Габрусь, Галавач, Гаца(у)к, Курмаз, Лук'яновіч, Мігуцкі, Мяцельскі, Пуцік(аў), Пыж, Сазонаў, Сідаровіч, Супрыновіч, Сухабачонак, Чарапуха, Чыслоў, Шанец, Шырокі, Юшкевіч

Ботяновский

 • Участник
 • ***
 • Сообщений: 151

Ботяновский

 • Участник
 • ***
 • Сообщений: 151

Информацию о боярах, земянах, государственных крестьянах Ботяновских и их потомках можно найти по следующему адресу:

http://www.proza.ru/2013/10/29/1942

GrayRam

 • Участник
 • ***
 • Сообщений: 244
Доброго дня!
У меня есть сведения о семействе Ботяновских (возможно это герб "Любич") из Лепельского уезда Вит. губ.
Анна Францева (ок.1793) была замужем (брак 1813) за Антоном Лаврентьевым Бильдзюкевичем (из м.Радошковичи). Проживали и владели  фл. Бальбече (на берегу р. Зап. Двины примерно в 20 км от м. Бешенковичи).
Ее сестра Анеля была замужем за помещиком Викентием Реуттом (фл. Буй, Лепельского уезда).
Еще сестры - Елизавета и Амелия.
Викентий Реутт вместе с женою "приобрел недвижимое имение Буй прозываемое, в Лепельском уезде лежащее, Эксдивизорского Суда решением за следовавший от помещиков Корсаков долг, мне и жене моей  в 1826-м году до десятилетнего выкупа присужденное".
 

Судас

 • Новичок
 • *
 • Сообщений: 3
Здравствуйте! Имеет ли какое-нибудь отношение к Ботяновским фамилия Ботян?

Ботяновский

 • Участник
 • ***
 • Сообщений: 151
Скорее всего к фамилии Ботяновский имеет отношение само слово "ботян" :), что по-польски и по-белорусски означает: аист.

Хотя корень (ботян) у этих двух фамилий одинаковый, но фамилии, скорее всего, разные.
 
Такие случаи, когда разные фамилии имеют один корень, довольно распространены. Например, есть фамилии: Козел и Козловский, Соболь и Соболевский, Дрозд и Дроздовский, Комар и Комаровский  и так далее...

Возможно, некоторые представители фамилий Ботян и Ботяновский имели общего предка по фамилии Ботян, при этом одна ветвь сохранила изначальный вариант фамилии (Ботян), а другая ветвь (или ветви), решив "облагородить" фамилию, добавила окончание "овский", в результате чего и появилась фамилия Ботяновский.

Такие случаи, когда "простые" фамилии становились более "сложными"(Ботяны становились Ботяновскими, Соболи Соболевскими и так далее), можно объяснить польским влиянием. Фамилии с окончаниями "овский", "евский" , "ицкий"в Польше очень распространены, а так как наши предки белорусы долгое время жили в одном с поляками государстве (в Речи Посполите), то многие белорусы были не против того, чтобы их фамилии зазвучали на польский манер. Наши предки сильно зависели от своего социального статуса и эта зависимость часто выражалась в том, какие фамилии они носили.  Изменение социального статуса часто приводило к изменению фамилии. Так, например, в Минском воеводстве жили крестьяне по фамилии Врубель. Став со временем земянами, они стали именоваться по-другому: Врублевскими.

Наверное, носить "польскую" фамилию во времена Речи Посполиты считалось престижно.  Как бы то ни было,  многие роды, которые добивались шляхетства или повышали свой статус, став боярами или земянами, или просто становились людьми зажиточными, часто изменяли свои фамилии, в результате чего их фамилии начинали звучать на польский манер.

Возможно, с Ботянами-Ботяновскими дело обстояло точно так же: какая-то ветвь рода, получив шляхетство, решила поменять фамилию, в результате чего Ботяны стали Ботяновскими.

В польских гербовниках фамилия Ботяновский встречается довольно часто. В Беларуси тоже много шляхты с такой фамилией. Шляхта по фамилии Ботян в Беларуси вроде бы не встречается, однако, в некоторых польских гербовниках фамилия Ботян присутствует.

Надобно заметить: несмотря на то, что фамилии, имеющие окончания: "овский", "евский", "ицкий", некоторыми людьми признаются польскими, эти фамилии с полным правом можно считать и белорусскими тоже, так как их носят не только поляки, но и белорусы.

Кстати, фамилии, которые кажутся "простыми" (например, Волк, Соболь и другие), считаются как раз очень древними белорусскими фамилиями.

Фамилия Ботян очень распространена в Смолевической области. Часто получалось так, что на протяжении 18-19 веков люди с фамилиями Ботяновские и Ботяны ходили в одни и те же церкви.Хотелось бы под конец сообщения добавить следующую информацию:

 Алексей Николаевич Ботян (10 февраля 1917, деревня Чертовичи, Виленская губерния, Российская империя). — советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, Герой России, один из спасителей города Кракова.

 А. Н. Ботян был одним из прототипов легендарного майора Вихря.

« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 18:48:02 от Ботяновский »

Судас

 • Новичок
 • *
 • Сообщений: 3
Премного благодарен за развернутый ответ)

Элла

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 1025
Иногда фамилия указывает на место, где жили предки, город, село, откуда происходит этот род.  В Гродненской области , Воронцовском районе, Конвелишском сельсовете есть деревня Ботяны.

Вонсович Витольд

 • Пользователь
 • **
 • Сообщений: 50
    Правильно пишется Вороновский район.

Ботяновский

 • Участник
 • ***
 • Сообщений: 151

Cпасибо, Элла, за сведения. Связь между фамилией и населенным пунктом, имеющим схожесть в звучании, наверняка есть. Однако, населенных пунктов, имеющих в названии корень "ботян" или "бусел", в Беларуси очень много. Не буду приводить этот длинный список, но тем, кто интересуется, могу предложить зайти на сайт ПРОЗА. РУ, где выложена моя работа (пока незавершенная) "Мои предки Ботяновские" и где я привожу список населенных пунктов, которые близки по звучанию моей фамилии.

Из всех населенных пунктов я бы выделил урочище Ботяновка, которое располагалось недалеко от мест, откуда мои предки родом (Минский уезд).
 

Элла

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 1025
Я ознакомилась с Вашим поиском здесь на сайте.  Делали ли Вы запрос в Минский архив  НИАБ по  поиску корней  по метрическим книгам ( если они , конечно, сохранились)? В метрических выписях была отражена вся жизнь наших предков : рождение, бракосочетание, кончина.  По ним виден статус предков и изменение его на каком-то этапе.  А еще  надо бы Вам поискать документы об утверждении дворянства Ошмянских Ботяновских, там должна быть родословная, не исключено, что у Вас общий прародитель.